A&IA

Tutoriale Video - Programarea Microcontrolerelor cu arhitectura ARM


Proiecte Hi-Tech realizate de studenții Universității Hyperion

Îndrumați de cadre didactice cu înaltă pregătire în tehnologii de vârf, printre care: prof. univ. dr. Sever-Irin Spânulescu, lector univ. dr. Adrian Costescu, conf. univ. dr. ing. Eugenie Posdărăscu, lect. univ. dr. Eugen Cornel, lect. univ. dr. Dan Gogoncea și, totodată, utilizând laboratoarele moderne dotate cu echipamente de ultimă generație, studenții au efectuat cercetări minuțioase atât în domeniul hardware, cât și în cel al soluțiilor software, urmărind  direcţii noi de dezvoltare a aplicaţiilor şi anume:

  • - Sisteme cu microcontroler cuplate prin Internet pentru comandă distribuită;
  • - Sisteme mecatronice beneficiind de tehnologii informatice avansate software şi hardware;
  • - Sisteme multiprocesor cu microcontrolere;
  • - Sisteme adaptive de reglare automata cu microcontrolere.

Mai mult decât în anii trecuți, proba practică a examenului de licență din acest an a impresionat prin excelenta pregătire şi creativitate a absolvenților Facultății de Științe Exacte și Inginerești din cadrul Universității Hyperion.

Pentru a vizualiza materialul video accesati : Video Proiecte Hi-Tech UHB

Proiectele prezentate de ei la examenul de licență au toate șansele de a fi utilizate pe scară largă în viitorul apropiat, datorită multiplelor beneficii oferite. Printre realizările originale ale studenților se numără inovații extrem de variate, începând cu drone și mini-vehicule tereste ultra-performante comandate de la distanță, care permit accesul în zone inaccesibile și ostile, cu un grad ridicat de risc pentru om, continuând cu scannere 3D,  brațe robotice capabile să manevreze substanțe periculoase și terminând cu sisteme automate de epurare a apelor reziduale și îmbunătățirile aduse în domeniul sistemelor de avertizare care utilizează senzori cu infraroșu și cu sensibilitate ridicată,  precum și a modulelor GSM care transmit în timp real date de la distanță.

Ultima actualizare (Marţi, 02 August 2016 20:10)